พันธุ์มะหมากลุ่มกลุ่มที่ไม่ใช่สุนัขกีฬา


เป็นมะหมาที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มใดได้เนื่องจากมีความหลากหลาย ทั้งขนาด ขน อุปนิสัยเฉพาะตัว และลักษณะทั่วไป


บลูด็อก

บลูด็อก

บอสตัน เทอร์เรีย

บอสตัน เทอร์เรีย

บาเซนจิ

บาเซนจิ

เชา เชา

เชา เชา