พันธุ์มะหมากลุ่มฮาวด์


เป็นมะหมาที่ใช้ไล่ล่าสัตว์ค้นหาตำแหน่ง กวางหรือกระต่ายในโพรง มะหมากลุ่มนี้จะมีจมูกหรือสายตาที่ดีมาก


ชิบะ..อินุ

ชิบะ..อินุ

ดัชชุน

ดัชชุน

บีเกิล

บีเกิล

อัฟกัน ฮาวนด์

อัฟกัน ฮาวนด์

อิตาเลียน เกรย์ฮาวด์

อิตาเลียน เกรย์ฮาวด์

ไทยหลังอาน

ไทยหลังอาน