พันธุ์มะหมากลุ่มเทอร์เรีย


กลุ่มนี้มีความแตกต่างกันตั้งแต่ขนาดไม่ถึง1ฟุตจนถึงขนาดความสูงขนาดใหญ่กว่า 3 ฟุต โดยแต่เดิมมะหมากลุ่มนี้ใช้จับหนูและล่าสัตว์


ชิวาวา

ชิวาวา

บูลล์เทอร์เรีย

บูลล์เทอร์เรีย

อเมริกัน สแตปฟอร์ดชายส์ เทอร์เรีย

อเมริกัน สแตปฟอร์ดชายส์ เทอร์เรีย

เวส ไฮแลนด์ ไวท์ เทอร์เรีย

เวส ไฮแลนด์ ไวท์ เทอร์เรีย

แจ็ค รัสเซล เทอร์เรียร์

แจ็ค รัสเซล เทอร์เรียร์