พันธุ์มะหมากลุ่มสุนัขใช้งาน


ลักษณะเด่นคือ มีความกระตือรือร้นตลอดเวลา โดยเฉพาะมีสัญชาติญาณที่ดีมากขณะอยู่ในน้ำหรืออยู่ในป่า ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้เอง จึงมีการนำมาใช้ในการล่าสัตว์ เป็นสุนัขชี้ทาง Pointing ไล่ฝูงนก ใช้ให้สุนัขเก็บของ มีการนำสุนัขบางพันธุ์นำทางคนตาบอดได้ สุนัขในกลุ่มนี้ต้องออกกำลังการอย่างสมำ่เสมอ


ชาร์เป่ย

ชาร์เป่ย

ดัลเมเชียน

ดัลเมเชียน

บิชอง ฟริเซ่

บิชอง ฟริเซ่

ปักกิ่ง

ปักกิ่ง

ร็อตไวเลอร์

ร็อตไวเลอร์

อลาสกัน มาลามิวท์

อลาสกัน มาลามิวท์

อาคิตะ อินุ

อาคิตะ อินุ

อเมริกัน พิทบูล เทอร์เรีย

อเมริกัน พิทบูล เทอร์เรีย

เซนต์เบอร์นาร์ด

เซนต์เบอร์นาร์ด

โคมอนดอร์

โคมอนดอร์

โดเบอร์แมน

โดเบอร์แมน

ไซบีเรียน ฮัสกี้

ไซบีเรียน ฮัสกี้

ไทยบางแก้ว

ไทยบางแก้ว