Free สนใจลงข้อมูลกับเรา

เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์ภา


ที่อยู่
เวลาทำงาน
โทร
เว็บไซต์
ข้อมูลเบื้องต้น
เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์ภา
เป็นพระมหากรุณาเป็นล้นพ้นต่อเพื่อนสี่ขาที่ตกทุกข์ได้ยาก นับจากวันแรกที่พระองค์ท่านทราบถึงความเป็นอยู่ของน้องหมาที่ศูนย์ควบคุมสุนัข กทม (ประเวศ) ก็ทรงมอบแนวทางการดำเนินงานให้เครือข่ายคนรักน้องหมาฯ เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและครบวงจรโดยผ่านทางความร่วมมือของ กทม. เป็นหลัก