Free สนใจลงข้อมูลกับเรา

ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร


ที่อยู่
"อาคารกลุ่มควบคุมและพักพิงสุนัข
ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 15 เขตประเวศ"
เวลาทำงาน
โทร
 0-2328-7460
เว็บไซต์
ข้อมูลเบื้องต้น
ศูนย์พักพิงสุนัขกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานในสังกัด กลุ่มควบคุมและพักพิงสุนัข ตั้งอยู่บนหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีหน้าที่เลี้ยงดูสุนัขที่มีสุขภาพดีและไม่มีเจ้าของมาติดต่อขอรับคืน ซึ่งถูกนำส่งมาจาก “ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร” (ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตประเวศ กรุงเทพฯ) โดยจะหมุนเวียนสุนัขเข้ามาแทนที่สุนัขเดิมที่เสียชีวิตหรือมีผู้มาขอรับอุปการะ