หน้าหลัก > ฮาวด์ > ไทยหลังอาน


ไทยหลังอาน

Thai Ridgeback

ไทยหลังอานเป็นสุนัขพื้นเมืองเก่าแก่ของประเทศไทย ถิ่นกำเนิดของสายพันธุ์ไทยหลังอานอยู่ที่ภาคตะวันออก แถบจังหวัดจันทบุรีและตราด คนพื้นเมืองใช้สุนัขพันธุ์นี้ล่าสัตว์และติดตามเกวียนเพื่อคอยระวังภัย จัดอยู่ในจำพวกฮาวด์ (hound) คือพวกสุนัขล่าสัตว์ เป็นสุนัขขนาดปานกลาง ขนสั้นมาก หูตั้งเป็นรูปสามเหลี่ยม ปลายจมูกสีดำ ปากรูปลิ่ม หางเรียวยาวเป็นรูปดาบ ร่างกายแข็งแรง วิ่งเร็ว มีความสามารถในการกระโดดเป็นเยี่ยม มีช่วงลำตัวยาว อกลึกเป็นพิเศษ เอวคอด มีรูปร่างลักษณะใกล้เคียงกับสุนัขพันธุ์ไทยทั่วไป ลักษณะเด่นคือมีอานซึ่งเกิดจากขนขึ้นในแนวย้อนกับแนวขนปกติอยู่บนหลัง มีชื่อเรียกอีกอย่างที่ชาวบ้านเรียกกันคือ หมาพราน มาตรฐานสายพันธุ์และสีของไทยหลังอาน มี 4 สี ได้แก่ สีน้ำตาลแดงหรือสีแดง, สีดำ, สีสวาด, สีกลีบบัว

 

หลังอานของสุนัขพันธุ์นี้เกิดจากขวัญที่สันหลัง โดยมากเริ่มต้นที่ริมกระดูดสันหลังใต้ไหล่ทั้งสองลงไปเล็กน้อย ขนชี้กลับไปทางหัว รวมกันเป็นวงกลมใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางราว 3 - 5 ซ.ม. หรือใหญ่กว่านั้น แล้วเรียวเล็กลงเรื่อยๆ เหมือนปลายแส้จนเกือบจรดโหนกกระดูดขาหลัง ขนที่เป็นขวัญและที่เรียวลงนี้เป็นขนกลับ ย้อนจากขนธรรมดาของสุนัขรวมกันยกขึ้นเป็นสันสูง ขนขวัญเป็นสีเดียวกับขนของสุนัข บางตัวบนหลังมีขวัญมากกว่าสองหรือ 4 – 5 ตำแหน่ง ขวัญยิ่งมากยิ่งทำให้เส้นขนกลับบนหลังใหญ่ขึ้น แต่คงเรียวเล็กลงเป็นปลายแส้ตามหลังไปทางหาง อานที่ดีควรเห็นได้ชัดเจน เรียวและสมดุลกันทั้ง 2 ข้างของลำตัว นิยมชนิดที่มีอานแคบๆ แต่อานจะเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับชนิดของอาน สำหรับชื่อที่ใช้เรียกอานมี 9 ชื่อ ได้แก่

 

 

1.อานเข็ม คืออานที่ไม่มีขวัญ เป็นอานธรรมดาทั่วไป เกิดจากขนที่ย้อนกลับไปทางหัวเท่านั้น โดยจะยกตัวเป็นแผ่นเล็กมีขนาด 2 – 3 ซม. ที่สันหลัง แผ่นอานนี้จะเริ่มที่หัวไหล่ ขาหน้า เรียวเล็กไปจรดโคนหาง

2.อานแผ่นหรืออานม้า เป็นอานธรรมดาทั่วไปและไม่มีขวัญเช่นกัน ลักษณะเช่นเดียวกับอานเข็ม คือขนที่หลังจะยกตัวขึ้นเป็นแผ่นขนาด 4 – 5 ซม. เต็มแผ่นหลังเหมือนอานม้า สุนัขที่มีอานเต็มแผ่นหลังนี้โดยมากจะมีขนาดใหญ่หาได้ยากและเป็นที่นิยม เลี้ยง

3.อานเทพนมหรืออานพรม อานชนิดนี้ไม่มีขวัญหรือไม่ได้เกิดจากขวัญ และขนบนหลังจะไม่ชี้ย้อนหลังไปทางหัว เพียงแต่จะยกตัวขึ้นมาประสานกันเป็นแนวบนสันหลัง เหมือนกับการพนมมือไหว้พระ มักพบในสุนัขหลังอานที่มีขนยาว เป็นลักษณะที่นิยมเช่นกัน

4.อานธนูหรืออานลูกศร เกิดจากขวัญบริเวณหัวไหล่ของขาคู่หน้า ขนเป็นวงก้นหอย 2 ขวัญวนมาบรรจบกันที่สันหลังเรียวเล็กไปจรดโคนหางหรือบั้นท้าย และยกเป็นแนวสันหลังสูงเห็นชัดเจน อานนี้จะพบได้ในสุนัขหลังอานทั่วไป บางตำราถือว่าเป็นลักษณะแท้จริงของสุนัขไทยหลังอานจึงมักนิยมเลี้ยงไว้ขยาย พันธุ์ เพราะถึงแม้จะมีอานเล็กแต่เวลาให้ลูกมักจะได้ลูกอานใหญ่หรืออาน 4 ขวัญ ซึ่งเรียกว่าอานพิณหรืออานใบโพธิ์

5.อานพิณ เกิดจากขวัญตั้งแต่ 3 – 4 ขวัญ โดยที่ตำแหน่งของขวัญจะอยู่ที่ตรงหัวไหล่ของขาคู่หน้า 1 – 2 ขวัญมาบรรจบกันแล้วเรียวไปถึงบริเวณหลัง ซึ่งบริเวณกลางหลังนี้ก็มักจะมีขวัญอีก 2 ขวัญ แต่อยู่คนละฝั่งของสันหลังมาบรรจบกันเป็นแผ่นกว้างที่กึ่งกลางหลัง ทำให้กลางสันหลังเป็นขนที่ชี้ย้อนหลังเป็นแผ่นใหญ่แต็มแผ่นหลังจากนั้นก็จะ เรียวเล็ก ปลายแหลมไปจรดโคนหาง มองแล้วดูเหมือนรูปพิณ

6.อานใบโพธิ์ เกิดจากขวัญอย่างน้อย 4 – 6 ขวัญเรียงเป็นระเบียบเหมือนกับอานพิณจะต่างกันที่ตำแหน่งของขวัญบริเวณกึ่ง กลางหลัง ขวัญเป็นแผ่นกว้างเต็มหลังเหมือนกัน แต่ที่เรียวเล็กปลายแหลมนั้นถ้าเป็นอานพิณส่วนนี้จะเรียวยาวไปจรดหาง แต่อานใบโพธิ์ส่วนนี้จะสั้นและยาวไม่ถึงโคนหาง มองดูแล้วมีลักษณะคล้ายใบโพธิ์ อานแบบนี้หาได้ยากและไม่ค่อยพบบ่อยนัก
 

7.อานไวโอลิน อานชนิดนี้เกิดจากขวัญจำนวนมากที่อยู่ห่างกันเป็นคู่ ๆ โดยคู่แรกจะอยู่ที่หัวไหล่ของขาคู่หน้า คู่ที่สองอาจเป็นขวัญคู่หรือขวัญเดี่ยวจะอยู่ห่างจากขวัญแรกค่อนไปทางหางมากบ้างน้อยบ้างไม่แน่นนอนตายตัว โดยจะอยู่คนละข้างของแนวสันหลัง ตำแหน่งจะตรงกันหรือเกือบตรงกัน จากนั้นจะเล็กเรียวไปจรดโคนหางมีรูปคล้ายไวโอลิน ที่นิยมมากคือชนิด 4 ขวัญและขวัญอยู่ไรตำแหน่งที่สมดุลเหมาะสมดูแล้วสวยงาม อานชนิดนี้หาดูได้ยาก ยิ่งถ้ามี 5 – 6 ขวัญ จะไม่ค่อยพบเห็นเท่าไรนัก

8.อานโบว์ลิ่ง อานชนิดนี้เกิดจากขวัญ 4 – 5 ขวัญที่บริเวณหัวไหล่หน้า อาจมีเพียง 1 ขวัญหรือไม่มีก็ได้ บริเวณสันหลังอาจมี 2 ขวัญ อยู่ตรงข้ามกันไม่ห่างมากนัก ส่วนที่หัวไหล่โคนขาจะมีอีกหนึ่งคู่ อยู่ตรงข้ามเช่นกัน แต่กว้างกว่าขวัญคู่แรกหรือขวัญบริเวณตอนกลางหลัง ลักษณะขวัญเช่นนี้ เมื่อดูแล้วจะมีลักษณะคล้ายรูปโบว์ลิ่ง

9.อานหูกระต่าย อานชนิดนี้มีลักษณะเป็นรูปวงรีอยู่บริเวณกลางหลัง ทางส่วนด้านบนตรงหัวไหล่ของขาคู่หน้าจะเป็นอานรูปหูกระต่าย 2 หูแยกออกจากกันดูคล้ายกับตัวกระต่ายนั่งหันหลัง เป็นอานที่หาดูได้ยากอีกแบบหนึ่ง

 

 

วิดีโอ

 

 

ภาพประกอบจาก sammokdoghouse

กระฉับกระเฉง ว่องไว ร่าเริง ฉลาด ซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อเจ้าของ มีสัญชาตญาณในการล่าสัตว์ มีความดุร้ายพอสมควร ระแวดระวังคนแปลกหน้า ตื่นตระหนกเมื่อได้ยินเสียงต่างๆ ชาวบ้านนิยมเลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน

 

 

วิดีโอ

โรคพยาธิในเม็ดเลือด มีสาเหตุมาจากเห็บหมัด เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยเป็นแบบร้อนชื้น เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของเห็บหมัด ทำให้เกิดสภาวะโลหิตจาง สุนัขที่ป่วยด้วยโรคนี้จำเป็นต้องได้รับการถ่ายเลือดตามที่สัตวแพทย์ระบุ วิธีป้องกันคือดูแลสุนัข อย่าให้มีเห็บ เพราะเห็บเพียงตัวเดียวที่มีพยาธิเม็ดเลือดสามารถนำมาติดสุนัขได้ทั้งบ้าน โรคพยาธิในเม็ดเลือดสามารถฉีดวัคซีนป้องกันได้ที่คลินิก แต่หากที่บ้านมีสุนัขหลายตัวอาจติดต่อเจ้าหน้าที่ให้มาฉีดให้ที่บ้าน แต่แนะนำให้ดูอัตราส่วนของยาให้สัมพันธ์กับน้ำหนักตัวของสุนัขด้วย เพราะยาค่อนข้างอันตราย

 

 

วิดีโอ

ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน ท่าเรือ

เลขที่ 58/1 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.08 1994 2988

 

 

วิดีโอ

อัพเดท : 543 ข้อมูลจาก : th.wikipedia.org, www.komchadluek.net, sammokdoghouse

Tags : ไทยหลังอาน, หมาหลังอาน, พันธุ์สุนัข, หมาไทย, สุนัขไทย, สุนัขล่าสัตว์, สัตว์เลี้ยง

Comment

แสดงความคิดเห็นที่นี่

กรุณา Register หรือ Login ก่อนแสดงความคิดเห็นใส่ไอคอน


พันธุ์อื่นๆที่น่าสนใจ

บาเซนจิ

บาเซนจิ

อลาสกัน มาลามิวท์

อลาสกัน มาลามิวท์

บลูด็อก

บลูด็อก

ยอร์คเชียร์เทอร์เรีย

ยอร์คเชียร์เทอร์เรีย

ชิวาวา

ชิวาวา

แจ็ค รัสเซล เทอร์เรียร์

แจ็ค รัสเซล เทอร์เรียร์