พระเมตตาต่อสัตว์โลก แบบอย่างของความรักที่แท้จริง


ก่อนจะเขียนเรื่องนี้ แอดมินได้ติดตามความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์มาพักหนึ่ง ตั้งแต่มีแถลงการณ์การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่าน จนถึงวันนี้ก็ 1 สัปดาห์แล้ว

 

 

 

 

สิ่งที่เราทุกคนน่าจะได้เห็นเหมือนๆ กัน นอกจากความโศกเศร้าที่ปกคลุมไปทั่วเมืองไทย ก็คงเป็นการที่สื่อและผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียต่างนำเสนอพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งยังมีพระชนม์ชีพ ทำให้เรามีรอยยิ้มท่ามกลางน้ำตาอยู่บ้าง หรือบางทีก็ยิ่งเสียน้ำตาด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

 

 

 

 

แต่ในภาวะที่หัวใจปวดร้าว ก็ยังมีเรื่องราวดีๆ มาช่วยชุบกำลังใจให้ฟื้นคืน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ เสด็จพระราชทานอาหารและกำลังใจแก่ประชาชนเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ทรงบอกให้เรามีกำลังใจและเดินไปข้างหน้า ทหาร หน่วยแพทย์อาสา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่มาอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทาง อาหาร และการดูแลสุขภาพให้ประชาชนที่เดินทางไปถวายความอาลัย อาสาสมัครหลากรูปแบบที่มาช่วยอำนวยความสะดวกที่สนามหลวง รวมถึงคนทำดีจำนวนมากที่แบ่งปันสิ่งดีๆ แก่เพื่อนมนุษย์

 

 

ภาพจาก Siamrath

 

 

เรากำลังเดินตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีเมตตาทั้งต่อมนุษย์และสัตว์โลก เรากำลังทำอย่างนั้น โดยเริ่มจากเมตตาต่อเพื่อนร่วมชาติอย่างที่ทำกันอยู่ แต่ต่อจากนี้เราสามารถแผ่ความเมตตานี้ไปยังคนอื่นหรือแม้แต่สัตว์ร่วมโลกชนิดอื่น ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์

 

 

(คุณหลวงแจ่ม เดิมชื่อ เจ้าเจมส์ สุนัขที่ชอบแอบเข้าไปเล่นในวังบ่อยๆ จนวันหนึ่งเจ้าของคือคุณฉันทนา ได้ถวายให้เป็นสุนัขทรงเลี้ยง)

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเมตตาต่อสัตว์ โดยเฉพาะสุนัข ทรงมีสุนัขทรงเลี้ยงจำนวนมาก (รวมตั้งแต่ปี 2548 มีจำนวนกว่า 70 ตัว) ที่เรารู้จักกันดีคือคุณทองแดง (พันธุ์บาเซนจิ) ลูกสุนัขจรจัดที่ทรงเมตตารับมาเลี้ยงตั้งแต่ยังเด็ก แต่ก่อนจะมีคุณทองแดงนั้น ก็ทรงเลี้ยงสุนัขตัวอื่นๆ มาก่อนตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ตามข้อมูลที่ทราบกัน สุนัขตัวแรกนั้นเป็นพันธุ์แจ็ครัสเซลชื่อ บ๊อบบี้ จากนั้นก็มีสุนัขทรงเลี้ยงตามมาอีกจำนวนมากและหลายสายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็น ดัลเมเชี่ยน, บาเซนจิ, เซนต์เบอร์นาร์ด, คอกเกอร์ สแปเนียล สุนัขพันธุ์ผสม ฯลฯ

 

 

 

 

สุนัขทรงเลี้ยงบางตัวเป็นสุนัขจรจัด รวมถึงคุณทองแดง สุนัขที่ติดตามและถวายงานอย่างกตัญญูรู้คุณและรู้จักที่ต่ำที่สูง มีความสุภาพถ่อมตนมากกว่าสุนัขธรรมดาทั่วไป เล่ากันว่า เมื่อวันที่คุณทองแดงเดินทางไปถวายตัว คุณทองแดงร้องไห้มาตลอดทาง ตั้งแต่วังทองหลางมายังวังสวนจิตรลดา แม้ว่าผู้ที่พามาจะปลอบ หรือทำอย่างไรก็ไม่หยุดร้องไห้  แต่ทันทีที่ได้ถวายตัว คุณทองแดงก็หยุดร้องไห้ แล้วคลานมาซุกที่พระเพลาเหมือนกับจะฝากชีวิตไว้กับพระองค์ จากนั้นก็หลับสนิทที่พระเพลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

 

 

 

 

เมื่อรับมาเลี้ยงดูแล้ว คุณทองแดงเป็นสุนัขที่มีสัมมาคารวะ และมีกิริยามารยาทเรียบร้อย เจียมเนื้อเจียมตัว รู้จักที่ต่ำที่สูง เวลาเข้าเฝ้าฯ จะนั่งอยู่ต่ำกว่าเสมอ  แม้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จะทรงดึงตัวขึ้นมากอด แต่คุณทองแดงก็จะทรุดตัวลงหมอบกับพื้น และทำหูลู่อย่างนอบน้อม คล้ายกับแสดงอาการว่า ไม่อาจเอื้อม

 

 

 

 

สุนัขเป็นสัตว์ที่รับรู้ได้ว่าใครรักจริง ดังนั้นคนที่จะเลี้ยงสุนัข จึงต้องเป็นคนจิตใจอ่อนโยน มีเมตตา คือมีความรัก ปรารถนาดีให้ผู้อื่นมีความสุข บางคนอาจเคยได้ยินว่า เมตตาคือรักแท้ เพราะเป็นความรักที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ถ้าเราเลี้ยงสัตว์ด้วยความเมตตา กระแสความเมตตาของเราจะส่งไปถึงเค้าได้ สุนัขจะรับรู้ได้ถึงพลังความรู้สึกด้านบวกหรือด้านลบที่เราส่งออกมา เพราะเมื่อความคิดเราเป็นบวกหรือลบ ร่างกายจะตอบสนองต่อปฏิกิริยาเหล่านี้ทั้งหมด และสุนัขจะสัมผัสได้ ความมีเมตตาเป็นพลังด้านบวก เมื่อถูกส่งออกมาอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่ได้รับจะตอบสนองต่อเราในทางบวกเช่นเดียวกัน ดังนั้นรักแท้จึงจำเป็นเมื่อเราคิดจะเลี้ยงสุนัข หรือแม้แต่ในชีวิตประจำวัน หากรักใครด้วยเมตตาแล้ว เราจะได้รับความรักนั้นคืนมาโดยอัตโนมัติ

 

 

 

 

หลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เราเห็นคนออกมาทำดีกันมากมาย เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและถวายเป็นพระราชกุศล แต่ละคนอาจจดจำพระองค์ท่านในฐานะที่แตกต่างกันไป ศิลปินอาจจดจำในฐานะที่ทรงเป็นอัครศิลปิน ชาวนาอาจจดจำในฐานะที่ทรงเป็นต้นแบบวิถีเกษตรพอเพียง ครูอาจจดจำในฐานะที่ทรงเป็นครูของครู แต่เราในฐานะที่เป็นคนเลี้ยงสุนัข เราจดจำพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นแบบอย่างของคนเลี้ยงสุนัขที่ดี ทรงเปี่ยมด้วยความรัก ความเมตตา สนพระทัยในรายละเอียดเล็กๆ ดูแลเมื่อยามสุนัขเจ็บป่วย ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากเป็นผู้ให้ และทรงทำให้เห็นว่า สุนัขจะภักดีต่อคนที่มีรักแท้ให้มันเสมอ ดังเช่นที่คุณทองแดงจงรักภักดีต่อพระองค์ตั้งแต่เข้าถวายตัวจนเสียชีวิตในเดือนธันวาคม ปี 2558


อัพเดท : 21 ตุลาคม 2559 ข้อมูลจาก : www.manager.co.th

Tags : สุนัข, สุนัขทรงเลี้ยง, ในหลวง, รัชกาลที่ 9, ข่าวในหลวง, มะหมา, หมาน่ารัก, คุณทองแดง, สัตว์เลี้ยงComment

แสดงความคิดเห็นที่นี่

กรุณา Register หรือ Login ก่อนแสดงความคิดเห็นใส่ไอคอน

Good to Know

เรื่องน่ารู้

55 เรื่อง
พระเมตตาต่อสัตว์โลก แบบอย่างของความรักที่แท้จริง