Free สนใจลงข้อมูลกับเรา

Dogs Ma


ที่อยู่
เลขที่ 217/101 กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เวลาทำงาน
โทร
09 7079 9599, 08 5237 6568
เว็บไซต์
ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนฝึกสุนัข Dogs Ma ฝึกสุนัขโดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ k-9 ระยะเวลาการฝึก 3 - 4 เดือน สุนัขอายุตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 3 ปี ฝึกนั่ง ชิด หมอบ คอย เรียกให้มาหา ขับถ่ายเป็นเวลา และรับฝึกนอกสถานที่

 

หลักสูตร


หลักสูตรขั้นพื้นฐาน (เชื่อฟังคำสั่ง) เช่น เดิน, นั่ง, ยืน, หมอบ, คอย, ขับถ่ายเป็นเวลา, ปฏิเสธของจากคนแปลกหน้าและไม่กินของตกหล่น, ขุดดินเล่นน้ำ, กระโดดตะกายเจ้าของ, ขี้กลัว, ก้าวร้าว, เห่ารบกวน, กัดแทะสิ่งของ

 

หลักสูตรขั้นความสามารถพิเศษ เช่น คาบตะกร้า, คาบหนังสือพิมพ์, สวัสดี 2 ขา, คลาน, กระโดดข้ามเครื่องกีดขวางบางชนิด, เดินถอยหลัง, ฝึกนอกสายจูง 

 

สอบถามเพิ่มเติม

ครูโต้ง

Tel. 09 7079 9599, 08 5237 6568

E-mail. rakthasanee@gmail.com

www.facebook.com/DOG2BED