ชมรมก่อตั้งโดย คุณจิรบุญมี อิศรางกูร ณ อยุธยา ซึ่งมีใจรักสัตว์เป็นพื้นฐาน มีควา" />
Free สนใจลงข้อมูลกับเรา

Dog Change


ที่อยู่
เวลาทำงาน
โทร
0 2258 7097
เว็บไซต์
ข้อมูลเบื้องต้น

ชมรมก่อตั้งโดย คุณจิรบุญมี อิศรางกูร ณ อยุธยา ซึ่งมีใจรักสัตว์เป็นพื้นฐาน มีความใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะสุนัข มายาวนาน จึงทราบถึงความแตกต่างระหว่างสุนัขเลี้ยง ที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี กับสุนัขจรจัดที่ด้อยโอกาสและมีอยู่มากมาย อีกทั้งมีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่หยุด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่สามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาได้ คุณจิรบุญมีจึงร่วมกับอาสาสมัครที่รักสุนัขในการช่วยเหลือสุนัขจรจัด โดยมุ่งมั่นที่จะลดจำนวนสุนัขจรจัดและรณรงค์ให้เจ้าของทำหมันสุนัขบ้าน เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขตามความสามารถที่จะรับผิดชอบได้ ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา


ร่วมบริจาคด้วยการซื้อสินค้าของชมรม เช่น กระเป๋า เสื้อยืด ร่ม ฯลฯ  โดยสามารถติดต่อที่อีเมล pymberly@hotmail.com หรือโทร 0 2258 7097 และ www.dogchance.com