Free สนใจลงข้อมูลกับเรา

PetOasis House


ที่อยู่
PetOasis House ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี
เวลาทำงาน
ทุกวัน
โทร
08 3757 9110
เว็บไซต์
ข้อมูลเบื้องต้น

ศูนย์ฝึกสุนัขโดยครูเอก รับฝึก-สอนสุนัข จำนวนจำกัด เพื่อผลการเรียนที่ได้ประสิทธิภาพ เลือกเรียนได้ทั้งแบบประจำ (Boarding) หรือ Team Work ห้องพักสุนัขติดแอร์ เพื่อคลายความร้อนในช่วงกลางวัน และพาสุนัขออกทดสอบนอกสถานที่ เจ้าของสุนัขและครอบครัวสามารถติดตามผลการเรียนได้ทั้ง Facebook และ YouTube พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณสำหรับฝึกสุนัข


**PetOasis House เป็นบ้านส่วนบุคคล ขออนุญาตงดเข้าชมสถานที่ รวมทั้งไม่มีการอนุญาตให้เข้าไปในห้องพักสุนัข เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคจากภายนอก และกรุณาโทรนัดล่วงหน้าหากต้องการนำสุนัขมาฝึก**


หลักสูตร
1. หลักสูตรมาตรฐาน ใช้เวลาเรียนเพียง 2 เดือน นักเรียนประจำ (Boarding) เรียนรู้คำสั่งเบื้องต้นที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ได้แก่ “นั่ง”, ”หมอบ”, ”คอย”, เดินในสายจูง, “ไม่” ฯลฯ
รวมถึงการปรับพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น กระโจนใส่, กัด/แทะ สิ่งของ, งับมือ/เท้า, ลากเจ้าของเวลาเดินในสายจูง สอนให้นักเรียนสุนัขนอนกรงเป็น (crate-training) และปรับการขับถ่ายให้เป็นที่และเป็นเวลา
2. หลักสูตรทีมเวิร์ก สุนัขและเจ้าของเรียนร่วมกันเป็นทีม ไม่จำเป็นต้องฝากสุนัข เจ้าของและสุนัขเรียนด้วยกันกับครูเอก เน้นการใช้วิธีฝึกแบบ Dog Friendly Method และเสริมด้วย Clicker Training ร่วมทั้งใช้วิธีฝึกแนวอื่นร่วมด้วย ให้คำแนะนำในการปรับนิสัยที่ไม่ดีของนักเรียนสุนัข เพื่อให้เจ้าของสามารถปรับเองได้ที่บ้าน


สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 08 3757 9110
E-mail. petoasishouse@live.com