Free สนใจลงข้อมูลกับเรา

ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ


ที่อยู่
กองเรือยุทธการ ถนนเลียบชายทะเล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เวลาทำงาน
โทร
08 3111 5045
เว็บไซต์
ข้อมูลเบื้องต้น

กองทัพเรือจัดโครงการ doggy Home Stay Satahip เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อดูแลสุนัขจรจัดในพื้นที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี และพื้นที่กรุงเทพฯ ที่กองทัพเรือดูแล โดยตั้งเป้าหมายดำเนินโครงการเป็นเวลา ๗ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างมีเมตตาธรรม การนำสุนัขจรจัดในพื้นที่มาดูแล รักษาโรค ทำหมัน และฝึกสุนัข โดยให้ผู้มีใจรักสุนัขรับไปเลี้ยงดู ปัจจุบันมีสุนัข ๓๕๐ ตัว และแมว ๘๐ ตัว อยู่ในความดูแล ติดต่อบริจาคอาหารและข้าวสารได้โดยตรง

 

สอบถามเพิ่มเติม

08 3111 5045 (นาวาโท มานะ อ่อนแย้ม) 

 

หรือ บริจาคผ่านธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ

ชื่อบัญชี กองทุนผู้รักสุนัข กองเรือยุทธการ เลขที่บัญชี 302-2-82030-6