Free สนใจลงข้อมูลกับเรา

Clicker Dog


ที่อยู่
88/217 ซ.18 หมู่บ้าน The city ปิ่นเกล้า ถ.บรมราชชนนี 62/4 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
เวลาทำงาน
ทุกวัน 08.00 - 20.00 น.
โทร
08 6616 4396
เว็บไซต์
ข้อมูลเบื้องต้น

คลิกเกอร์ ด๊อก เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจฝึกสุนัขด้วยตนเอง แบบไม่ต้องฝากไว้ที่โรงเรียน เป็นการฝึกที่เจ้าของและสุนัขได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านโปรแกรมต่างๆ เจ้าของจะได้เข้าใจธรรมชาติของสุนัข ความต้องการพื้นฐาน รู้ว่าอะไรคือการให้รางวัลสุนัข และจะทำโทษเพื่อหยุดพฤติกรรมต่างๆ ที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างไร

 

โดยเจ้าของจะเป็นผู้ฝึกสุนัขให้ขับถ่ายเป็นที่ เล่นกับสุนัขอย่างถูกวิธี พาไปออกกำลังกายอย่างเหมาะสม สามารถเดินปหร้อมกับเราโดยไม่มีสายจูง และหากสุนัขของคุณมีพฤติกรรมไม่ดี และต้องการแก้ไข ที่คลิกเกอร์ด๊อกจะเปรียบเสมือนคู่มือสำหรับเจ้าของในการใช้จิตวิทยาสุนัข โดยคำนึงถึงธรรมชาติ สัญชาตญาณของสุนัข แล้วนำมาปรับลักษณะนิสัยบนพื้นฐานของความเข้าใจ

 

โปรแกรมฝึกมี 3 แบบคือ โปรแกรมฝึกวินัยลูกสุนัข (ลูกสุนัขอายุ 2 - 6 เดือน) โปรแกรมฝึกสุนัขด้วยคลิกเกอร์ (สุนัขอายุ 3 เดือนขึ้นไป) และโปรแกรมปรับพฤติกรรมสุนัข

 

**รับสอนนอกสถานที่ ในกรุงเทพและปริมณฑล มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่ม 2,000 - 3,000 บาท จากราคาโปรแกรมปกติ**

 

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 08 6616 4396

E-mail. clicker_dog2013@gmail.com

www.facebook.com/clickerdog